artisieksisi.com sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN AMACI

Madde 1

İşbu sözleşmenin amacı,
Bir taraftan Artisieksisi.com (Orjin Görsel Tasarım Ve Yazılım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) ile (Bu sözleşmede bundan böyle Artisieksisi.com olarak anılacaktır.) Diğer taraftan Artisieksisi.com sistemini kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.) Arasında, sistemin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Madde 2

Artisieksisi.com, internet üzerinden erişilen tarafsız bir “deneyim paylaşma” platformu olarak, üyelerinin herhangi bir konu (ürün, hizmet, etkinlik, sanat eseri, tanınmış kişi, yükselen bir trend vb.) hakkında olumlu/olumsuz yorumlar yaparak, hem artı hem de eksi yönde deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı hedefler. İşbu sözleşme, bu hedef doğrultusunda sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple Artisieksisi.com sistemini kullanarak, deneyimlerini paylaşmak isteyen ÜYEler işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 3

A – Sisteme üyelik için kullanıcılar sistem üzerindeki “Üye Ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı Artisieksisi.com’un veya herhangibir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B - ÜYE, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Artisieksisi.com, sistem yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Artisieksisi.com yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, deneyim, eleştiri veya diğer tüm bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır.

C - ÜYE, Sistem kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir: Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini. Artisieksisi.com’un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini. Artisieksisi.com içeriğine Artisieksisi.com görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Artisieksisi.com içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini. Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer ÜYE’lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını. Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini. Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

D - ÜYE, Artisieksisi.com’un Sistemin kullanımından kaynaklanan hiç bir hukuk ve ceza davasının muhatabı olmadığını, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan sorumlu kendisinin sorumlu olacağını, Artisieksisi.com’un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Artisieksisi.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararları Artisieksisi.com’un ilk talebinde ödeyeceğini, Artisieksisi.com’a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da Artisieksisi.com’un ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

E - ÜYE, sistem aracılığıyla gönderdiği yorumların, Artisieksisi.com tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edilebileceğini, yorum içeriğinde dilenen değişikliklerin yapılabileceğini ve yorumların silebileceğini; Artisieksisi.com’un yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

F -ÜYE, Artisieksisi.com aracılığıyla ilettiği olumsuz yorumlarla ilgili olarak Artisieksisi.com’un iletilen olumsuz yorumlar sonucu uğranan zararlar sebebiyle Artisieksisi.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 4

Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler (bireysel-kurumsal) gecikmeden durumu Artisieksisi.com yönetimine bildirmelidir. Bildirim işlemi kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. Artisieksisi.com sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik,hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik iptal veya bloke edilir ve Artisieksisi.com site hizmetlerinin kullanılması engellenir. Kurumsal ve bireysel üye, üyeliğini ve Artisieksisi.com’u hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kurumsal üye, başkalarının Artisieksisi.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kurumsal üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Artisieksisi.com kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır. Üyeler Artisieksisi.com ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası Artisieksisi.com sunucularında kayıt altına alınmaktadır. Artisieksisi.com tüm Üyelerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ARTISIEKSİSİ.COM’UN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

Madde 5

Artisieksisi.com hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
A - Artisieksisi.com, Sistemin kullanılmasından veya kullanılmamasından, Artisieksisi.com üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) Artisieksisi.com veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B -Artisieksisi.com, www.Artisieksisi.com içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya Artisieksisi.com yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C -ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve Sisteme erişim ve Sistem kullanımı için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen ÜYE sorumludur.

D -- ÜYE, Siteye erişimi ve Siteyi kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Artisieksisi.com hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

E -- Artisieksisi.com, bir yargı merciinin kararı veya Artisieksisi.com’un bunu gerekli görmesi halinde, ÜYE hesabının yasa dışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş ÜYE veya Sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

Madde 6

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ÜYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Madde 7

Artisieksisi.com yoluyla ÜYE’nin ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak ÜYE’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca ÜYE ile 3. kişi arasındadır. ÜYE, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden Artisieksisi.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Madde 8

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 9

İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de Artisieksisi.com’un kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla Artisieksisi.com’un işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, Artisieksisi.com’un yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangibir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Madde 10

İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangibir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. Artisieksisi.com, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda Artisieksisi.com’dan herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ARTISIEKSİSİ.COM KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

Madde 11

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Artisieksisi.com’un defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, ÜYE’nin “kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.